دسته: بخشنامه

بخشنامه‌هاي مربوط به تكواندو

بخشنامه رده های سنی و اوزان مسابقات کشور بانوان و آقایان 0

بخشنامه رده های سنی و اوزان مسابقات کشور بانوان و آقایان

اطلاعیه اوزان و رده های سنی مسابقات کشوری

شروع ثبت نام در دوره های هماهنگی و دانش افزایی در سال 1395 0

شروع ثبت نام در دوره های هماهنگی و دانش افزایی در سال 1395

قابل توجه کلیه مربیان و داوران و ممتحنین (آقایان و بانوان)