دسته: آيين‌نامه

آيين‌نامه‌هاي تكواندو

بخشنامه مسابقات آزاد هان مادانگ کشوری 0

بخشنامه مسابقات آزاد هان مادانگ کشوری

مسابقات آزاد هان مادان کشور در بخش آقایان و بانوان طبق بخشنامه زیر

اصلاحیه رده سنی نوجوانان در مسابقات 0

اصلاحیه رده سنی نوجوانان در مسابقات

طبق بخشنامه فدراسیوم رده سنی نوجوان  پسر و دخترجهت شرکت در مسابقات کشوری