دسته: مدال‌هاي بانوان

مدال‌آوران در بخش بانوان

درخشش نوجوانان دختر تکواندو کار در مسابقات المپیاد غرب کشور 0

درخشش نوجوانان دختر تکواندو کار در مسابقات المپیاد غرب کشور

حاصل تلاش تیم تکواندو نوجوانان دختر در مسابقات المپیاد غرب کشور به میزبانی سنندج

مدال برنزوزن نهم مسابقات کشوری به شیر دختر آذربایجانغربی تعلق گرفت 0

مدال برنزوزن نهم مسابقات کشوری به شیر دختر آذربایجانغربی تعلق گرفت

درخشش سرکار خانم نارین علیزاده در مسابقات قهرمانی  کشورنونهالان دختر :

مدال نقره تكواندو كار شايسته شهرستان شوط در مسابقات قهرماني خردسالان كشور 1

مدال نقره تكواندو كار شايسته شهرستان شوط در مسابقات قهرماني خردسالان كشور

مسابقات قهرماني خردسالان دختر كشور كه در مورخه هاي 2و3/4/93 در تهران برگزار گرديد.