دسته: برتر نوجوانان پسر

نفرات برتر نوجوانان پسر

مسابقات نوجوانان آقایان گرامیداشت هفته معلم 0

مسابقات نوجوانان آقایان گرامیداشت هفته معلم

مسابقات نوجوانان پسر استان با حضور 76 نفر از تکواندو کاران برتر شهرستان های تابعه