دسته: مسابقات كشوري

تصاوير مسابقات كشوري

درخشش دونوجوان تکواندو کار در مسابقات کشوری 96 شیراز 0

درخشش دونوجوان تکواندو کار در مسابقات کشوری 96 شیراز

نوجوانان هیئت تکواندو استان آذربایجانغربی دو مدال برنز کشوری را کسب کردند

اعزام تیم نونهالان پسر و دختر استان به مسابقات کشوری 0

اعزام تیم نونهالان پسر و دختر استان به مسابقات کشوری

تیم نونهالان دختر و پسر استان عازم مسابقات کشوری گردیدند.

نفرات برتر تیم خردسالان پسر و دختر مشخص گردید 0

نفرات برتر تیم خردسالان پسر و دختر مشخص گردید

برترین های خردسال پسر و دختر جواز شرکت در مسابقات کشوری را بدست آوردند

نفرات اعزامي به مسابقات كشوري نوجوانان پسر 0

نفرات اعزامي به مسابقات كشوري نوجوانان پسر

اسامي نفرات منتخب اعزامي به مسابقات  نوجوانان كشوري پسران

اعزام تيم نوجوانان دختر به مسابقات كشوري 0

اعزام تيم نوجوانان دختر به مسابقات كشوري

تيم نوجوانان دختر استان بشرح زير در 24مهر94 به مسابقات كشوري به ميزباني استان اردبيل اعزام خواهند شد.

درخشش تکواندوکاران نونهال پسر و دختر در مسابقات کشوری 0

درخشش تکواندوکاران نونهال پسر و دختر در مسابقات کشوری

درخشش تکواندو کاران نونهال دختر و پسر