دسته: كميته آزمون

اخبار مربوط به كميته آزمون

آزمون ارتقا رده کمربند استان آذربایجان غربی برگزار گردید 0

آزمون ارتقا رده کمربند استان آذربایجان غربی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان آذربایجان غربی

برگزاری ازمون ارتقا رده کمربند قرمز تا پوم و دان 2 استان آذربایجان غربی 0

برگزاری ازمون ارتقا رده کمربند قرمز تا پوم و دان 2 استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان آذربایجان غربی

برگزاری آزمون دوره 233 طبق تقویم فدراسیون 0

برگزاری آزمون دوره 233 طبق تقویم فدراسیون

  آزمون دوره 233 به میزبانی هیئت تکواندو استان آذربایجانغربی

برگزاري آزمون ارتقاء كمربند در سه ماهه سوم 94 0

برگزاري آزمون ارتقاء كمربند در سه ماهه سوم 94

برابر تقويم فدراسيون آزمونهاي دوره 229 طبق تقويم فدراسيون