دسته: كميته مسابقات

بخشنامه مسابقات انتخابی خردسالان پسر 0

بخشنامه مسابقات انتخابی خردسالان پسر

شرایط حضور و  اسامی دعوت شده گان در مسابقات انتخابی خردسالان پسر

نتایج مسابقات آزاد خردسالان و نونهالان دختر 0

نتایج مسابقات آزاد خردسالان و نونهالان دختر

مسابقات آزاد خردسالان و نونهالان دختر هیئت تکواندو استان آذربایچانغربی برگزار و نفرات برترمشخص گردیدند.

تغییر زمان برگزرای مسابقات خردسالان و نونهالان 0

تغییر زمان برگزرای مسابقات خردسالان و نونهالان

اصلاحیه زمان برگزرای مسابقات خردسالان و نونهالان پسر و دختر

آغاز مرحله نهایی انتخابی تیم نوجوانان پسر و دختر 0

آغاز مرحله نهایی انتخابی تیم نوجوانان پسر و دختر

برابر اعلام کمیته مسابقات و رای کمیته فنی استان طبق نظر دبیر هیئت آقای جانفدا:

بخشنامه رده های سنی و اوزان مسابقات کشور بانوان و آقایان 0

بخشنامه رده های سنی و اوزان مسابقات کشور بانوان و آقایان

اطلاعیه اوزان و رده های سنی مسابقات کشوری

اصلاحیه رده سنی نوجوانان در مسابقات 0

اصلاحیه رده سنی نوجوانان در مسابقات

طبق بخشنامه فدراسیوم رده سنی نوجوان  پسر و دخترجهت شرکت در مسابقات کشوری

برگزاری مسابقات آزاد استانی نوجوانان دختر و پسر 0

برگزاری مسابقات آزاد استانی نوجوانان دختر و پسر

برابر آعلام کمیته مسابقات استان جهت انتخاب نفرات برتر نوجوانان دختر و پسر