دسته: كميته روابط عمومي

جلسه تودیع و معارفه دبیر هیات تکواندو استان آذربایجان غربی 0

جلسه تودیع و معارفه دبیر هیات تکواندو استان آذربایجان غربی

جلسه تودیع و معارفه دبیر هیات تکواندو استان آذربایجان غربی 

بیلان عمل کرد و فرم ارزیابی 1

بیلان عمل کرد و فرم ارزیابی

شایسته است کلیه شهرستانهای تابعه نسبت به تکمیل و ارسال فرم ارزیابی تا مورخه 96/01/15 به این هیئت اقدام نمایند.

مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو استان آذربایجانغربی برگزار شد 0

مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو استان آذربایجانغربی برگزار شد

سه شنبه مورخ 95/11/26 مجمع انتخاباتی هیئت تکواندو استان آذربایجانغربی برگزار گردید.