دسته: كميته روابط عمومي

اخبار مربوط به كميته روابط عمومي

آزمون ارتقا رده کمربند استان آذربایجان غربی برگزار گردید 0

آزمون ارتقا رده کمربند استان آذربایجان غربی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان آذربایجان غربی

برگزاری ازمون ارتقا رده کمربند قرمز تا پوم و دان 2 استان آذربایجان غربی 0

برگزاری ازمون ارتقا رده کمربند قرمز تا پوم و دان 2 استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان آذربایجان غربی