دسته: كميته مربيان

اخبار مربوط به كميته مربيان

دوره مربیگری درجه دو آقایان دوره 392 کشوری 0

دوره مربیگری درجه دو آقایان دوره 392 کشوری

دوره مربیگری درجه دو به میزبانی هیئت تکواندو استان آذربایجانغربی ارومیه خانه تکواندو با حضور 40 نفر از سراسر کشور 1آبان الی 8 آبان 1395

حضور 5 نفر از مربیان فعال استان در دوره مربیگری بین المللی 0

حضور 5 نفر از مربیان فعال استان در دوره مربیگری بین المللی

حضور 4نفر در بخش آقایان و حضور اولین  مربی بانوی تکواندو کار استان در دوره مربیگری بین المللی

حضور دونفر از مربيان در دوره مربيگري درجه دو 0

حضور دونفر از مربيان در دوره مربيگري درجه دو

دور نفر از مربيان واجد شرايط آقايان توانستند در دوره مربيگري درجه دو شركت نمايند.

کلاس هماهنگی مربیان شمالغرب کشور( آقایان و بانوان) 0

کلاس هماهنگی مربیان شمالغرب کشور( آقایان و بانوان)

زمان و مکان برگزاری کلاس هماهنگی مربیان شمال غرب کشور( بانوان و آقایان)