دسته: كميته داوران

اخبار مربوط به كميته داوران

برگزاری دوره هماهنگی سالیانه داوران استان 0

برگزاری دوره هماهنگی سالیانه داوران استان

روز جمعه مورخ 95/02/17 دوره هماهنگی سالیانه در  خانه تکواندو واقع در سالن 6000 نفری غدیر ارومیه

حضور  اولین داور استان در دوره بین المللی داوری کیوروگی 0

حضور اولین داور استان در دوره بین المللی داوری کیوروگی

با تلاشهای ریاست محترم هیئت تکواندو استان و کمیته داوران آقای منصور ناطقی از داوران درجه یک و فعال استان