دسته: كميته آموزش

برگزاري كلاس داوري درجه سه (آقايان و بانوان) 0

برگزاري كلاس داوري درجه سه (آقايان و بانوان)

هيئت تكواندو استان در نظر دارد يك دوره كلاس آموزش داوري درجه 3 ويژه بانوان و آقايان  در سه ماهه چهارم را بشرح زير برگزار نمايد.

برگزاري كلاس هماهنگي ساليانه مربيان بانوان استان 0

برگزاري كلاس هماهنگي ساليانه مربيان بانوان استان

برگزاري كلاس هماهنگي مربيان بانوان استان روز پنجشنبه مورخ 11/02/93 كلاس هماهنگي مربيان بانوان استان زير نظر مدرس اعزامي از سوي فدراسيون سركار خانم زارع در سالن زيباي خانه تكواندو برگزار گرديد  .

کلاس هماهنگی مربیان شمالغرب کشور( آقایان و بانوان) 0

کلاس هماهنگی مربیان شمالغرب کشور( آقایان و بانوان)

زمان و مکان برگزاری کلاس هماهنگی مربیان شمال غرب کشور( بانوان و آقایان)