دسته: كميته آموزش

شروع كلاس داوري درجه سه كيوروگي در بخش آقايان 0

شروع كلاس داوري درجه سه كيوروگي در بخش آقايان

دوره آموزش داوري درجه سه آقايان در قسمت كيوروگي با حضور 40نفر تكواندو كار از سراسر كشور آغاز گرديد

برگزاري كلاس آموزش داوري در جه سه كيوروگي آقايان استان آذربايجانغربي 0

برگزاري كلاس آموزش داوري در جه سه كيوروگي آقايان استان آذربايجانغربي

داوري در جه سه كيوروگي آقايان

برگزاري كلاس داوري درجه سه (آقايان و بانوان) 0

برگزاري كلاس داوري درجه سه (آقايان و بانوان)

هيئت تكواندو استان در نظر دارد يك دوره كلاس آموزش داوري درجه 3 ويژه بانوان و آقايان  در سه ماهه چهارم را بشرح زير برگزار نمايد.

برگزاري كلاس هماهنگي ساليانه مربيان بانوان استان 0

برگزاري كلاس هماهنگي ساليانه مربيان بانوان استان

برگزاري كلاس هماهنگي مربيان بانوان استان روز پنجشنبه مورخ 11/02/93 كلاس هماهنگي مربيان بانوان استان زير نظر مدرس اعزامي از سوي فدراسيون سركار خانم زارع در سالن زيباي خانه تكواندو برگزار گرديد  .

کلاس هماهنگی مربیان شمالغرب کشور( آقایان و بانوان) 0

کلاس هماهنگی مربیان شمالغرب کشور( آقایان و بانوان)

زمان و مکان برگزاری کلاس هماهنگی مربیان شمال غرب کشور( بانوان و آقایان)