دسته: كميته آموزش

اخبار مربوط به كميته آموزش

حضور داوران شایسته استان در سمینار کیوروگی و پومسه بین المللی 0

حضور داوران شایسته استان در سمینار کیوروگی و پومسه بین المللی

حضور سه داورهیئت تکواندو استان آذربایجانغربی در دورهای بین المللی