تکواندو استان آذربایجان غربی سایت

آزمون ارتقا رده کمربند استان آذربایجان غربی برگزار گردید 0

آزمون ارتقا رده کمربند استان آذربایجان غربی برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان آذربایجان غربی

برگزاری ازمون ارتقا رده کمربند قرمز تا پوم و دان 2 استان آذربایجان غربی 0

برگزاری ازمون ارتقا رده کمربند قرمز تا پوم و دان 2 استان آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی هیات تکواندو استان آذربایجان غربی

جلسه تودیع و معارفه دبیر هیات تکواندو استان آذربایجان غربی 0

جلسه تودیع و معارفه دبیر هیات تکواندو استان آذربایجان غربی

جلسه تودیع و معارفه دبیر هیات تکواندو استان آذربایجان غربی